Verdrietig nieuws

Lieve allemaal,

Zoals jullie in de media waarschijnlijk al hebben vernomen, is onze geliefde vriend en broeder, levenspartner van Joan en geliefde vader van Nathan en Ezra in één klap van ons weggenomen.

Op 1 januari jl. tijdens de jaarwisseling is Henk getroffen door een drukgolf die naast hem is ontstaan door een vuurwerkontploffing. Deze drukgolf heeft hem zo geraakt dat hij ter plekke is overleden. Wij met Joan, Nathan, Ezra en vele vrienden ervaren de lege plaats, maar ook de zekerheid dat hij bij de Heer is. We willen jullie vragen biddend om dit gezin heen te gaan staan zodat zij getroost worden. En bidden voor wijsheid en kracht om dit gemis te kunnen dragen.

We houden jullie via e-mail en Facebook op de hoogte.

Namens het bestuur Stichting JustGo4It en de familie,

Arjen Roth, voorzitter